Det självläkande nätet

Fokusera på den röda pricken. Rutnätet kommer att laga sig själv.

Är figurerna lika stora?

Figurerna är faktiskt lika stora.

Är linjerna lika långa?

Den vertikala och den horisontella linjen är faktiskt lika långa.