Den omöjliga triangeln

De oändliga trapporna

Vart är ”nedervåningen”?

Den omöjliga ritningen

Får du ihop denna ritningen?