Har ögonen samma färg?



Ögonen har faktiskt samma färg.