Flytta glasetHur kan man flytta ett av glasen utanför brickan?